Ochrana osobních údajů GDPR

1. Informujeme tímto, že společnost Aktiv sport Fitcentrum Žatec, se sídlem Podměstí 2125, 43801 Žatec, IČ: 42153409, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského Úřadu Žatec (dále jen "Správce"), zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 (v Česku toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje, které jste jí poskytli v minulosti ve spojení se založením účtu v Online rezervacích Fitcentra Aktiv sport Žatec:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem tvorby a rušení online rezervací a s tím spojené administrativy, pro případ nutnosti informovat klienty o důležitých změnách, jako je zrušení rezervované lekce, změny otevírací doby, změny ceníku a dále za marketingovými účely Fitcentra Aktiv sport Žatec. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního účtu ve Fitcentru Aktiv sport Žatec.

3. Odklikem souhlasu na Online rezervacích Fitcentra Aktiv sport Žatec souhlasíte s výše uvedeným zpracováním a udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to osobně na recepci požádáním o vymazání jména a příjmení, emailové adresy a telefonního čísla.

4. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. Poskytovatel softwaru Webnode AG
 • b. Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod č. 3),
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů (viz bod č. 3),
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Správce můžete kontaktovat na e-mailu: VladkaZatec@seznam.cz či písemně na adrese sídla Správce Vladimíra Hrubá, Radíčeves 21, 43801 Žatec.

8. Vaše osobní údaje Správci poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce, Tímto úkonem však zamezujete svou možnost online přihlášení se na lekce a vzhledem k limitovanému počtu sportovního náčiní je nutné lekci rezervovat jiným způsobem (osobně na recepci centra nebo na telefonním čísle centra 725 114 445).